Glawanizacja

przez admin1

Galwanizacja Zabieg wykorzystujący prąd stały. Podczas zabiegu zachodzą zjawiska: elektrochemiczne, elektrotermiczne i elektrokinetyczne. Wyróżniamy dwa rodzaje galwanizacji katodową która pobudza oraz anodową która rozluźnia napięcie mięśniowe. Wskazaniami do zabiegu są: • Zespoły bólowe, • Zaburzenia…